.entry-meta .meta-sep, .entry-meta .author { display: none; }
Messenger icon